KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler metni, Webotion tarafından ticari faaliyet göstermek isteyen gerçek/tüzel kişilere, müşterilerle akdedilen sözleşmeler doğrultusunda e-dönüşüm ve e-ticaret altyapı hizmetleri başta olmak üzere ilgili hizmetlerin sunumu ve sözleşmelerin akdedilmesi aşamalarında ve/veya Webotion.net alan adlı internet sitesinin (Site) ve/veya hizmetlerin sunulacağı sanal mağazalar aracılığıyla Müşteri’nin mobil cihazlarına yükleyebildiği Webotion adlı mobil uygulamanın (Uygulama) (ayrı ayrı biri veya ikisi birlikte Platform) kullanımı sırasında herhangi bir şekilde müşterilerden elde edilen ve/veya edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekilleri hakkında kullanıcıları aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Webotion, Müşteri Hizmet Sözleşmesi’yle hizmet sunmaya başladığı müşterilerin ilişkin işlenen bilgilerin gizliliği, kullanılması ve ilgili diğer hususlarda bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler metnini benimser.

Kişisel veriler, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu sebeple, bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler, ilgili bilgilerin bir gerçek kişiye ait olması durumunda uygulanacaktır. İlgili bilgilerin tüzel kişilere ait olması durumunda ise bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler dışındaki düzenlemeler uygulanır.

Webotion, verilerin gizliliğine önem verir ve bilgilerin saklanması konusunda şeffaf olmaya özen gösterir. Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler metni, hangi tür verilerin toplandığını, bu verilerin nasıl kullanıldığı, gerekmesi halinde bu bilgilerin kimlerle paylaşıldığı, kişisel verilerinize ilişkin hakların neler olduğu ve bu hakların nasıl kullanılabileceğini içerir.

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler metni, Müşteri Hizmet Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler metnini onaylayan her ziyaretçi Webotion veya Webotion aracılığıyla kendisine hizmet sunan kişiler ile Webotion aracılığıyla bağlantı kuracağı aşağıdaki durumlarda, buradaki sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla, kişisel ve/veya kişisel olmayan verilerinin işlenmesine, kaydedilmesine, yasal süre, üyelik süresi veya Webotion’n ilan ettiği/edeceği süre boyunca saklanmasına ve muhafaza edilmesine, analiz edilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, aktarılmasına ve Webotion hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla üçüncü kişi iş ortakları ve/veya danışmanlarına bu metinde yer alan şartlarda ve bu kapsamda aktarılmasına ve onlar tarafından da bu sınırlar dahilinde işlenebilmesine açıkça izin ve onay verir.

 • Kayıt ve hizmet bilgileri: Webotion hizmetlerinden yararlanabilmek için, Platform’a üye olmanız gerekir. Kayıt olmak için adınız-soyadınız,  telefon numaranız, e-posta adresiniz ve Platform’da kullanacağınız parolanızı girmelisiniz. Üçüncü şahıs hesaplarıyla (Google ya da Facebook hesabınız gibi) kayıt olmak istiyorsanız, bu kayıt esnasında ilgili üçüncü şahıs hesabının size ait olduğu bilgisini kaydederiz. Müşteri Hizmet Sözleşmesi’nden yararlanabilmek için nüfus cüzdanı fotokopisi, ticari merkezinin adres bilgisi veya kira sözleşmesi yahut o adresin sizin ticari merkeziniz olduğunu gösterir verileri de bizimle paylaşmanız halinde kaydederiz.
 • Fatura bilgileri:Webotion’e ödeme yaparken ad-soyad, adres, e-posta adresi, ticaret unvanı, vergi dairesi ile vergi numarası bilgiler ve seçtiğiniz ödeme türüne ait finansal bilgiler (kredi kartı numarası, son kullanım tarihi, banka hesap numarası gibi) gibi fatura ayrıntılarını sağlamanız gerekmektedir.
 • Muhasebe verileri: Platform aracılığıyla Webotion’in sizlere hizmet sunabilmek için anlaşmalı olduğu ön muhasebe programlarına erişiminiz bulunmaktadır. Bu ön muhasebe programlarına eklediğiniz faturalar, faturalara ilişkin bilgiler, ticari işletmenize ilişkin borç-alacak tutarları, düzenlediğiniz/düzenleyeceğiniz faturalara ilişkin bilgiler, cari hesap bilgileriniz, paylaştığınız takdirde hesap bilgileri, nakit akışı bilgileri ve müşterilerinizin bakiyeleri gibi bilgileri edinebiliriz.
 • Değerlenmesini veya incelenmesini istediğiniz hizmet verileri: Webotion üzerinden tedarik etmek istediğiniz hizmete ilişkin girmiş olduğunuz bilgiler, değerlendirilmek üzere Webotion altyapısına kaydedilir ve daha sonraki aşamalarda sizlere daha iyi hizmet sunmak üzere kullanılır.
 • İsteyerek paylaştığınız diğer veriler: Başka bağlamlarda gönderdiğiniz kişisel bilgi ya da verileri saklayabiliriz.
 • Kullanım verileri: Hizmetlerimize her başvurduğunuzda, hakkınızda kullanım verileri toplanır. Platform’u ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz, vb. veriler buna dahil olabilir. Ayrıca, günümüzdeki birçok web sitesi gibi ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder. Günlük dosyaları; kaynak IP adresleri, internet hizmeti sağlayıcıları, sitenizde görüntülenen dosyalar (örn. HTML sayfalar, grafikler, vb.), işletim sistemi sürümleri ve zaman damgaları gibi her bir erişimin mahiyetine ilişkin verileri içerir.
 • Aygıt verileri: Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız aygıt ve uygulamalardan, IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır.
 • Üçüncü şahıslardan bilgi: Üçüncü şahısların bilgilerinizi bizimle paylaşmasına izin verirseniz, o üçüncü şahıslardan sizinle ilgili kişisel bilgileri ya da verileri toplayabiliriz. Örneğin; Webotion’e Google hesap detaylarınızla kayıt olma ve giriş yapma seçeneğini kullanırsanız giriş bilgileriniz Facebook tarafından doğrulanır; biz sadece Webotion hesabınızın Facebook hesabınıza bağlanmasına izin vererek Facebook hesabınız hakkında bizimle paylaşmayı açıkça kabul ettiğiniz bilgileri toplarız.

Bu metinde belirtilmeyen kişisel verileriniz için Webotion veri sorumlusu sıfatını haiz değildir. Burada yer almayan kişisel verileriniz için ilgili hizmeti sunan Webotion iş ortağı veri sorumlusu olup mevzuat uyarınca her türlü sorumluluk iş ortağına aittir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Webotion’in topladığı bilgiler, Webotion’in sizlere hizmet sunabilmek, hizmetleri optimize etmek, geliştirmek ve veritabanını zenginleştirerek bu veritabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. Webotion bu bilgileri Platform, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır. Ancak bilgilerinizin, anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür.

Müşterilerin Webotion ile paylaştığı ve/veya Webotion tarafından bu metin kapsamında elde edilen bilgiler, ilgili hizmetin tedariki aşamasında birlikte çalışan iş ortağı haricinde, bu metinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir şekilde üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşılmamaktadır. Webotion, bu verileri kendi veritabanını geliştirmek ve müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için, sadece kendisinin erişimine açık şekilde depolamaktadır.

Webotion, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. Webotion tarafından saklanan verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Webotion’in bu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Platform’u her ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, işletim sisteminiz, kullandığınız tarayıcınız (chrome, explorer vs.), bağlantı zamanı ve süre bilgileriniz ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; izniniz gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerinizin 3. şahıslarla paylaşılmamak kaydıyla Webotion tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

Webotion’in sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için alınan tüm bilgiler tabi olduğumuz kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak korunmaktadır.

Webotion, üçüncü taraf iş ortakları başta olmak üzere, yasal yükümlülükler veya Webotion sistem işleyişi kapsamında ilgili bilgilere erişime ihtiyaç duyan çalışanları ve iş ortaklarına, bilgilere ilgili mevzuat kapsamında ve ihtiyaç duyulan kadar kısıtlı erişim olanağı tanır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI, AKTARILMA AMACI VE AKTARILACAK ALICI GRUPLARI

Toplanan kişisel verileriniz, bu verilerin depolanması veya bu metinde yer alan hukuka uygun amaçlarla, denizaşırı ve kullanıcının/üyenin bulunduğu ülke ve yargı bölgesinden başka dünya çapındaki ülkelere, başka bir ülkede bulunan sunuculara aktarılabilir, işleme alınabilir ve depolanabilir. Webotion, kişisel veriler dâhil olmak üzere kullanıcıların/üyelerin bilgilerini, bulundukları yargı bölgesindeki veri koruma yasalarının aynısına/benzerine sahip olmayan başka bir ülke ve yargı bölgesine aktarabilir.

Buna göre Webotion, bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen faaliyetleri yürütmek amacıyla işleme sürecini alt sözleşme ile bir başkasına devredebilir veya yaşadığınız ülke dışındaki ülkelerde bulunan üçüncü taraflarla bilgilerinizi paylaşabilir. Webotion bu işlemi gerçekleştirirken ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uyar. Bu nedenle kişisel bilgileriniz yaşadığınız ülkedekinden farklı gizlilik kurallarına tabi olabilir. Ancak yine de, veriler bu metinde yer alan kapsamla sınırlı olmak üzere işlenecektir.

Webotion, kullanıcıların kişisel bilgilerinin başkalarına veya bağlı olmayan şirketlere (örn. doğrudan pazarlama amaçlarıyla) kiralanmasına, satılmasına ya da paylaşılmasına neden olmaz. Ancak Webotion, kişisel olmayan (anonim) toplu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir. Webotion, kişisel bilgileri, hukuki yükümlülüklerini göz önünde tutarak, hizmetleri sağlayan şirketler ile paylaşabilir (bilgi işlem merkezleri, Müşteri Hizmet Sözleşmesi kapsamında hizmet tedarik ettiği üçüncü kişi iş ortakları veya müşteri hizmetleri merkezleri gibi). Bu servis sağlayıcılar bu bilgileri korumakla yükümlüdürler.

Webotion’in yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Webotion, kendi şart ve koşullarını gerçekleştirmek ya da işlem veya kullanıcı güvenliğini sağlamak için, hukuken yetkisi bulunan durumlarda, makul bir açıklamanın gerekli olduğunu kabul ederse, bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

ÇEREZLER

Çerezler, sürekli kullanıcıları tanımamız için hizmetlerimize erişirken kullandığınız cihazda sakladığımız küçük veri dosyalarıdır. Kullanma nedenimize bağlı olarak tüm çerezlerin süresi belirli bir zaman sonra sona erer. Çerezler birkaç nedenle kullanılır:

 • Platform’un daha kolay kullanılmasını sağlamak için: Hesabınıza girişi hızlandırmak için “Beni hatırla” özelliğini kullanırsanız, kullanıcı adınızı bir çerez içinde depolayabiliriz.
 • Güvenlik sebepleri: Çerezleri, kimliğinizi doğrulamak (veya örneğin oturumunuzun Platform’da hala açık olup olmadığını anlamak) için kullanırız.
 • Sizlere kişiselleştirilmiş içerik sunmak için: Görüntülediğiniz içeriği kişiselleştirmek için varsayılan dil gibi kullanıcı tercihlerini çerezlerde depolayabiliriz.

Hizmetlerimizi geliştirmek için: Platform’un sizin tarafınızdan kullanımını ölçmek, yönlendirme verilerini takip etmek ve bazen de size farklı içerik versiyonları göstermek için çerezler kullanırız. Bu bilgiler, servislerimizi geliştirip iyileştirmemize ve kullanıcılara gösterdiğimiz içeriği en iyi hale getirmemize yardımcı olur.

KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu Çerezler, Platform’un düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç duyulur ve engellenmesi halinde Site düzgün çalışamaz.

Analiz/Performans Çerezleri: Bu Çerezler, Platform’un işleyişini analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Platform’u geliştirmemizi sağlar. Bu çerezlerin kullanımı engellenebilir.

İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha kolay ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Önceki tercihlerinizi hatırlamak, Platform üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak gibi işlevler yerine getirir. Bu çerezlerin kullanımı engellenebilir.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı engellenebilir. Ancak bu engelleme, reklam içeriklerini bütünüyle engellemeyecek sadece ilginizi çekebilecek reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.

SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında veya mobil cihazında kişi tarafından silinene veya belirli bir tarihe varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların tercihlerini ve site hareketlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Bu çerezler, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasında belirli bir süre pasif kaldığında veya bu web sayfasını kapattığında silinir. Platform’da üçüncü kişilerin hizmet sağlaması için ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Platform, bilgi toplamak, demografik verileri ve ilgi alanlarınızı hatırlamak, size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklam gösterimleri ve ziyaret edilme sayısını belirlemek gibi durumlar için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Platform; Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Platform’u ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Platform doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir.

Webotion’in sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği veriler üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, yöntemlerle ve süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel veri politikaları dikkatlice incelenmelidir.

Kullandığınız İnternet tarayıcısı genellikle Çerezler kabul edilmiş şekilde açılmaktadır. Ancak dilediğiniz an bu ayarları değiştirebilir ve Çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer Çerezleri devre dışı bırakmaya karar verirseniz; yukarıda açıklandığı üzere Site’de sunduğumuz hizmetlerden işlevsel olarak faydalanamayabilirsiniz. İnternet tarayıcılarının Çerez ayarlarıyla ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Unutulmamalıdır ki, eğer çerezlerin devre dışı bırakılması için gerekli tarayıcı ve/veya e-mail ayarlarınızı yapmazsanız, çerezlerin tarafımızca kullanılması için onay vermiş sayılacaksınız.

BİLGİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Webotion tarafından tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda belirtilen ölçütlerden yararlanılmaktadır:

 • Webotion tarafından tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda belirtilen ölçütlerden yararlanılmaktadır:
 • İlgili mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda bilgilerin saklanmasının ilkelere uygunluğu örneğin; verinin saklanmasında Webotion’in meşru bir amacının olup olmadığı sorgulanır. Saklanmasının mevzuatta yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit edilen veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

Webotion tarafından tabi olduğumuz mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel veriler bu mevzuatta sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde Webotion tarafından re’sen veya veri sahibinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilecektir.

DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCELLEMELER

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler metnini istediğimiz zaman değiştirebiliriz; ancak bu durumda değişiklikleri Platform’da yayınlayarak sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebiliriz. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirilmeniz üzerine, üyeliğinizi iptal etmeyip bildirim döneminden sonra da hizmetlerimizi kullanmaya devam ederseniz, gizlilik politikamızdaki değişikliklere açıkça izin vermiş sayılacaksınız. Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler metninin ya da güncellenmiş bir gizlilik Politikasının şartlarını kabul etmemeniz halinde (eğer varsa) hesabınızı istediğiniz zaman kapatabilme ya da anketlere cevap vermeme hakkınız saklıdır.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Webotion’e ücretsiz olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmiş ise bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • tabi olduğumuz mevzuat çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,
 • aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Ayrıca,kişisel verilerinizin işlenmesinin ilgili mevzuatı ihlal ettiğini değerlendirdiğiniz durumunda, başka bir idari veya adli çözüm yoluna halel gelmeksizin, bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Yukarıda sayılan yasal haklarınızı kullanmanıza rağmen, sahip olduğumuz yasal yükümlülükler, Müşteri Hizmet Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları kapsamında işlenmesi gerekli veriler ve kayıt tutma yükümlülüklerimiz kapsamında belirli kişisel verilerinizi saklarız.